TCMM186 Семинар: Количествени методи в управлението

Анотация:

Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: