CREM008 Разказ:модели и техники

Анотация:

Курсът е практически и е предназначен за студенти-магистри по творческо писане. с подчертан интерес към белетристичното писане. Изследва се разказът като основен жанр в литературното творчество: история, модели, техники на разказа. Обсъждат се разкази на класически и модерни майстори в жанра. Дискутират текстовете, които курсистите биха предложили за колективен прочит и анализ – както предварително създадените, така и написаните по време на курса. Четене на кратки разкази, съсредоточено върху основните техники като сцена, начало и край. Студентът участва в седмичните занятия със скици, представяне на история, анализи. Курсът завършва с написването на цялостен разказ. Анализират се майстори на формата от различни литературни направления, както Чехов, Селинджър, Борхес и др.

На близко четене се подлагат произведения на Чехов, Борхес, Селинджър и др..

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Създават собствен художествен текст.

Знаят основни методи и техники за създаване на хуможествен текст
Предварителни изисквания:
Мотивираност за творчество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература, ползвана в час:

Антон Павлович Чехов, разкази

Борхес,Вавилонската библиотека

Селинджър, „Семейство Глас”, „Очите ми зелени, устата ми хубава”

Джеймс Джойс, „Дъблинчани”

Георги Господинов, „И други истории”

Емилия Дворянова, „Концерт за изречение”

(ползват се всички достъпни издания)

Морис Бланшо ,Литературното пространство, ИК “Лик”, София 2000

Морис Бланшо, „Предстоящата книга”, ИК Критика и хуманизъм, София

Морис Мерло-Понти, Философът и неговата сянка,ИК ”Критика и хуманизъм”, 1996

Цветан Тодоров, Поетика на прозата

Ролан Барт , Разделението на езиците, ИК “Наука и изкуство”

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”, “Нулевата степен на почерка”

Ролан Барт,“Въображението на знака”, ИК “Народна култура” 1991

“Обективната литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”.

Мишел Фуко, Генеалоги на модерността, УИ Св.Климент Охридски, София, 1992

Гастон Башлар, "Поетика на пространството", Народна култура, София, 1988

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа

Курсова работа