POLM156 Политическо планиране и прогнозиране

Анотация:

Практически ориентиран курс по аналитични методи в политическата практика.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Практически умения в използването на аналитични методи в политическата практика.
Предварителни изисквания:
Основни познания в политологията, социологията, икономиката. Базови познания в областта на статистиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993 The nature of science

2. Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003 From question to method

3. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989. The substance of the study: framing the research question

4. Daniel Frei & Dieter Ruloff. Handbook of Foreign Policy Analysis.Methods for Practical Application in Foreign Policy Planning, Strategic Planning and Business Risk Assessment. Martinus Nijhoff Publishers,1989.

5. Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991 Graham Allan, Qualitative research; Carol Jones, Qualitative interviewing

6. Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991. Document analysis: Using the written record

7. Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996 The comparative method

8. Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003 Robin Legard, Jill Keegan, Kit Ward, In depth interviews; Helen Finch, Jane Lewis, Focus Groups

9. Kimberly Neuendorf, Content Analysis Guidebook. - Sage Publications, 2002 Defining content analysis; Beyond description. An integrative model of content analysis

10. Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998. Organizing the research process

Средства за оценяване:

Презентации на трите изисквани проекта по време на семинар: 100%