POLM601 Изборен процес и изборни кампании

Анотация:

Курсът Изборен процес и изборни кампании е насочен към задълбочаване на познанията по изборни системи, изборния цикъл и изборни кампании. Курсът е интерактивен, студентите подготвят и представят анализи и планиране на изборни кампании.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р
доц. Петър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

анализ на различни типове изборни системи; изборен цикъл, изборни кампании
Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изборни системи.
  2. Изборен цикъл.
  3. Реформи в изборните системи.
  4. Анализ на изборни кампании.
  5. Подготовка на изборни кампании.
  6. Финален тест.

Литература по темите:

Michael Gallagher, Paul Mitchell. The Politics of Electoral Systems.Oxford University Press. 2008.

Alan Renwick. The Politics of Electoral Reform. The Politics of Electoral Reform. Changing the Rules of Democracy. Cambridge University Press. 2010.

Alan Renwick and Jean-Benoit Pilet. Faces on the Ballot The Personalization of Electoral Systems in Europe. Oxford University Press. 2016.

Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart.(Eds) The Oxford Handbook of Electoral Systems. 2018.

Corinne Deloy. Le vote des Européens. Les editions du Cerf. 2024.

The Electoral Knowledge Project. https://aceproject.org/main/english/es/es.htm