POLM028 Семинар: Граждански движения

Анотация:

Курсът създава възможност за актуален анализ на текущите трансформации на традиционното измерение на политическото поведение и появата на нови мобилизации.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Анализ на формите на политическото участие.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Хабермас, Ю., Морал, право, демокрация, Дом на науките за човека и обществото, София, 1999

Танев, Т. “Политическата култура, Университетско издателство, Св. Климент Охридски”, София, 2001

Канев, Д. Гражданското общество в България и правата на личността, София, 1998

Сартори, Дж., Теория за демокрацията, София, Център за изследване на демокрацията, 1992

Хесел, В., Възмутете се!, Колибри, 2011

Гълъбов, А., Право и политика: конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, София, НБУ, 2011-12-09

Дал, Р., Демокрацията и нейните критици, София, Критика и хуманизъ,. 2006

Дал, Р. ( 1996 ), Съвременният политически анализ, Център за излседване на демокрацията, София

Тодоров, А., Политическият живот в България 1990-2005, София, Изток-Запад, 2005

Дюверже, М., Социология на политиката, София: Кама, 1999

Дайнов, Е., Властта и хората : Конфликтите на българското общество, София, ЦСП-НБУ, 1997

Гейбриъл, А., Верба, С., Гражданската култура,1998

Благоева-Танева, Иванова, Б., Българската политическа култура : Традиции и съвременност, София: Захари Стоянов, 2002

Дайнов, Е. Политическият дебат и преходът в България, София : Фондация "Българска наука и култура", 2000

Фотев. Г., Европейските ценности в днешното българско общество, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009

Панов, А., Между емоциите и реалностите на прехода : Развитието на политическата култура в България след 1989 г., София, Изток-Запад, 2007

Тодоров, А., Граждани, партии, избори : България 1879-2009, София, Изток-Запад, 2010

Cerny, Philip, Rethinking world politics - a theory of transnational neopluralism, New York, Oxford University Press, 2010. Oxford Scholarship Online, 25 August 2011

Eatwell, R., European political cultures : conflict or convergence?, London : New York Routledge, 1997

Milbrath L., Goel M. L., Political participation. How and why do people get involved in politics?, Chicago, Il: Rand – McNallyp, 1977

Barnes, S., Simon, J., The postcommunist citizen, Erasmus Foundation, Budapest, 1998

Klingeman, H., Democracy and political culture in Eastern Europe, Routledje, 2006

Средства за оценяване:

Курсова разработка