POLM027 Семинар: Политическа прогноза

Анотация:

Студентите разработват самостоятелно и представят по подходящ начин проект за Policy psper, основан на сценарий за развитието на избран политически проблем.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвояване на умения за политически анализ на конкретен проблеми превръщането му в последователност от политически действия.
Предварителни изисквания:
Базови познания за политиката и обществото.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Nolan J. Argyle, INSTRUCTIONS FOR WRITING

POLICY POSITION PAPERS. 1991; http://www.valdosta.edu/pa/argyle/POLPOSPA.pdf

Policy paper (Boston university); Policy_paper_guidelines_-_Boston_uni.mht

Средства за оценяване:

Текст - 60%

Презентация - 40%