MEIM011 Семинар: Моделиране на анимационни програми в развлекателната индустрия

Анотация:

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
 Александър Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: