MEIM301 CRM в развлекателната индустрия

Анотация:

Глобализацията и интернационализацията както и бързото развитие на информационните технологии даде значителен тласък за растеж на развлекателната индустрия. Това от една страна увеличава броя на предприятията предлагащи развлекателни услуги и разнообразието на развлекателните продукти, а от друга ожесточава конкуренцията. В резултат от това развитие намалява лоялност на клиента към определен продукт/марка/предприятие и променя фундаментално поведението на клиентите. В тази връзка лоялността на клиента се превръща в централна тема за развлекателното предприятие. На тази база се появява и в последствие широко навлиза и се налага управлението на връзките с клиенти (Customer Relation Management CRM), като инструмент за по близък и индивидуализиран контакт между клиент и компания, чрез който се цели повишаване на лоялността на клиента към предприятието/организацията, респективно неговата марка или марки. Отчитайки тези реалности и откликвайки на тях е разработен и предложен настоящият курс, който се стреми да предостави на студентите описаните по долу теми. От друга страна в целия курс е втъкано търсенето на отговори на въпроси като:

 Как да впечатлим и вдъхновим клиентите?

 Как да обвържем клиентите?

 Как да ориентираме продажбите си към клиентите?

 Кога и защо са доволни клиентите?

 Как мислят, вземат решение и действат клиентите?

 Каква е разликата В2В CRM и тази на CRM с крайни клиенти (В2С)?

 Как да управляваме успешно връзките си с клиентите?

 Как да си връщаме вече загубени клиенти?

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 Знаят отговорите на посочените по-горе въпроси;

 Какво представлява CRM общо и в развлекателно предприятие в частност?

 Защо се появява CRM и защо е жизнено необходим за развлекателно предприятие?

 Типология на CRM;

 Риск и ползи от CRM за развлекателно предприятие.

2) могат:

 Да анализират клиентите на развлекателно предприятието;

 Да степенуват по важност клиентите на развлекателно предприятието;

 Да разработват профил на клиента в развлекателна индустрия

 Да разработват стратегии за CRM в развлекателно предприятие;

 Да избират подходящи инструменти за CRM за конкретното развлекателно предприятие;

 Да оценяват риска и ползите от CRM за развлекателно предприятие;

 Да въвеждат CRM и CRM системи в развлекателно предприятие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 Мениджмънт

 Маркетинг

 Маркетинг мениджмънт

 Микро- и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Поради големия брой на специализирана литература, по долу съм дал само бай-важните. По време на преподаване на конкретната тема ще дам по разширена библиография.

 Williams, D., (2014). Connected CRM: Implementing a Data-Driven, Customer-Centric Business Strategy, Wily&Sons, New Jersey, USA.

 Albee, A. (2013). eMarketing Strategies for the Complex Sale, Mc Grow Hill, New York, USA.

 Kumar, V., Werner Reinartz (2012). Customer Relationship Management, Springer.

 Прайснер, А. (2011). Мениджмънт на клиентите. Какво очакват клиентите от нас? Как да го използваме? Еастра холдинг груп АД, София.

 Прайснер, А. (2011). Мениджмънт на клиентите. Какво очакват клиентите от нас? Как да го използваме? Еастра холдинг груп АД, София.

 Рой, Апс. (1996). Изкуството да работим с клиенти, прев. и състав. Даниела Коларова, Радостина Иванова, Фондация "Отворено общество".

 Георгиев, С. (2009). Прев. от англ. Връзката с клиентите: Как да ги спечелим и задържим, Locus.

 Джей, Р. (2001). Под ред. и състав. На Милена Мандова; Отг. ред. Лилия Кръстанова Хитрините на бизнеса за Клиентите, Фокус.

 Мушмов, А. (2009). Обърнат маркетинг или CRM - сечиво за пристрастяване на клиенти, ФорКом80

 Секстън, Д. (2009). Маркетинг 101: Как да използвате най-мощните идеи в маркетинга, за да привлечете повече клиенти и да ги задържите, Locus.

 Станимиров, Е. (2010). Управление на взаимоотношенията с клиентите, Наука и икономика.

 Залтман, Дж. (2006). Как мислят потребителите?

 Гантънбайн, Д. (2000). Директен маркетинг и управление на клиентите Софт Прес.

 Желев, С. (2006). Проблеми и перспективи на управлението на взаимоотношенията с клиентите в българските компании, УНСС.

 Хоугард, С., Биере, М. (2009). Стратегически маркетинг на взаимоотношенията, Сиела София.