MEIM114 Проект: Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - английски език

Анотация:

Придобиване на умения за прилагане на усвоените знания от лекционния курс по Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия – английски език.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят икономическата целесъобразност на продуктите на развлекателната индустрия като част от туристическата дейност.

2) могат да управляват изготвянето на продукт от развлекателната индустрия на световно равнище по качество и с устойчивост съобразно спецификата на туристическия пазар в България.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Умения за работа с английски език;

• Знания по основните теми и философията на развлекателната индустрия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Nature and function of activities and businesses that provide entertainment for tourists Tourism entertainment activities by their industry groups Types of festivals and events and ways in which these are funded and organized MCIT (meetings, convention, and incentive travel) component and its economic impact Types of attractions Cultural heritage tourism incl. museums, galleries, and heritage sites Experiences incl. sport tourism, agritourism, wine tourism, and culinary tourism Key industry associations related to the tourism entertainment sector

Литература по темите:

Getz, D. (1997). Event management and event tourism. New York, NY: Cognizant Communications

Goldblatt, J. (2001). The international dictionary of event management (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons

Grishkewich, Cheryl. Culinary tourists: Recipe for economic development success. Retrieved from: https://ontarioculinary.com/cheryls-tasty-tid-bits/

Swarbrooke, J. (2002). The development & management of visitor attractions, 2nd ed. Oxford, UK: Butterworth Heinemann.