MEIM106 Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - руски език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е специализиран курс по руски език за целите на туризма, по-специално развлекателната му индустрия.

Основни цели:

• Запознаване с манталитета на руските туристи;

• Попълване на знанията по руски език в сферата на туризма и всекидневните ситуации;

• Използване на руски език в мрежата по настаняване на туристите;

• Ориентиране в руските сайтове за развлечение и отдих;

• Попълване на необходими документи на руски език;

• Устна комуникация на руски език;

• Запознаване със забележителностите на София и България на руски език.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Граматичния и лексичен материал за ниво А2.

2) могат:

• да използват руски език в сферата на туризма във всекидневни ситуации;

• да използват руски език в мрежата за настаняване на туристите;

• да се ориентират в руските търсачки и руските сайтове за развлечение и отдих;

• да попълват необходимите документи и анкети;

• да комуникират устно в местата за развлечения и отдих;

да запознават туристите със забележителностите на София и България.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по туризъм от курсовете в специалността;

• знания и умения по руски език на ниво А1.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Венедиктова В., О деловой этике и этикете. М., 1993.

Голубева А., Задорина А., Ганапольская Е. Русский язык для гостиниц и ресторанов. С.-Петербург, 1998.

Краткий словарь международной туристической терминологии.

Российские газеты и журналы последних лет на туристическую тематику.

Цонева А. Русский язык для деловых контактов в туризме. Варна, 1996.

http://list.mail.ru/25531/1/0_1_0_1.html

http://flighto.net.ru/turf.htm

Средства за оценяване:

Дискусия и казус.