MEIM105 Чуждоезикови особености на развлекателната индустрия - английски език

Анотация:

Курсът запознава студентите с особеностите на развлекателната индустрия в резултат на глобализацията и акцентира върху овладяването на специфичнични езикови особености на дейността на английски език. Усвояват се набор от езикови знания и културни реалии в областта и се овладват умения с цел конкурентноспособност в индустрията.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават, да работят и да генерират дейности в развлекателната индустрия на базата на широкия световен опит, предоставен на английски език.

2) могат:

• Да общуват с мултинационален персонал, борд, колеги и партньори; да представят продукта си на световната сцена в своята област.


Предварителни изисквания:
• Базови познания по английски език;

• Знания по управление на дейности в туризма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване на потребността от развлекателна дейност – история, психология;
 2. Пирамидата на Маслоу
 3. Видове развлечения в световната практика на туризма
 4. Възрастова характеристика на предлаганите развлечения – по място, по сезони, по време на деня
 5. Географско-икономически предпоставки за определен вид развлекателна дейност
 6. Казина
 7. Паркове
 8. Фестивали
 9. Общуване на професионално ниво в предлагането и менажирането на развлекателни дейности
 10. Особености на интелектуалните дейности в развлекателния туризъм (по американски и британски опит)
 11. Практически примери/казуси за упражняването на развлекателни дейности в туристическата индустрия (национален характер)
 12. Дискусия и презентации
 13. Дискусия и презентации
 14. Дискусия и презентации
 15. Дискусия и презентации

Литература по темите:

Entertainment Industry: The Business of Music, Books, Movies, TV, Radio, Internet, Video Games, Theater, Fashion, Sports, Art, Merchandising, Copyright, Trademarks & Contracts, Mark Vinet

Contracts for the Film & Television Industry, Silman-James Press