MEIM103 Театрален мениджмънт

Анотация:

Курсът включва теми свързани с историята на световния театър, история на българския театър, българската драматургия, творци на българския театър.

Курсът запознава студентите с теоретичните и практически научни театрални практики отразили се в развитието на българския театър от създаването му до днес.

Курсът реализира практики свързани с възможността студентите да бъдат аниматори.

Целта на курса е да даде достатъчно знания на студентите, които ще практикуват дейности в областта на туризма и туристическите услуги, които да бъдат подготвени да информират и запознават чуждестранните туристи с българската театралната история и обекти на българския театър в различни български градове. Както и да практикуват като аниматори групови игри с деца и възрастни.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Историята на българския театър, историята на театралната дейност в значимите български театри и градове. Знаят също и системите на организация на театралната практика в България.

2) могат:

-да представят интересно и завладяващо, в условия на публичност, конкретни факти, разкази и знания за Българския театър.

- да подготвят практически забавления като аниматори.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

История на българския театър том 1,2,3,4.

•Актьорското майсторство. Пътища на овладяване- проф. д-р Ева Волицер.

•Работата на актьора върху себе си. К.С. Станиславски.