MEIM100 Организация и управление на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс предлага на студентите натрупване на знания в областта на организацията и управлението на отделните сектори на развлекателната индустрия – театър, музика, барове и клубове, кино и филми, спорт, образование, култура, здраве.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия;

• Спецификата на развлекателната индустрия;

• Значението на музиката, киното, театърът, културата, спорта и други за развитието на развлекателната индустрия.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление

• ИкономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Емилова И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, изд. на НБУ, С., 2018

• Емилова И., Управление и ресурсна осигуреност на развлекателната индустрия, Авангард Прима, С., 2010

• Рибов М., И. Емилова, колектив, сборник студии, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%