COMM002 Семинар: Умения за работа с медиите

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на работата с медиите.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да създават контакти с медиите

Как да създадат съдържание за медиите от името на организация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специфика на работата с медиите
  2. Писане на прессъобщение за медиите
  3. Анализ на представените проекти
  4. Дискусия по представените проекти