COMM001 Семинар: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на вътрешноорганизационните комуникации.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността на вътрешноорганизационните комуникации

Какви са тенденциите при вътрешноорганизационните комуникации

2) могат:

Да разработват комуниакционен план за вътрешни публики

Да анализират и оценяват ефективността на различните инструменти, които се използват за комуникация с вътрешни публики.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специфики на вътрешноорганизационните комуникации.
  2. Успешни примери от практиката.
  3. Търсене на информация.
  4. Анализ на успешни примери.
  5. Подготвяне на презентация.

Литература по темите:

1. Ефективен Пъблик Рилейшънс - Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Бруум

2. Комуникациите и организацията в 21 век, Евелина Христова, изд. Рой Комюникейшън

3. Започни със защо. Саймън Синек

4. Лидерите винаги обядват последни, Саймън Синек

5. Пусни народа ми да кара сърф. Ивон Шуинар

6. Exploring Internal Communication. Kevin Ruck

7. Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and Performance. David Cowan