COMM518 Социализиране на бизнес комуникациите - LinkedIn

Анотация:

Независимо дали сте в ролята на предприемач, търсещ работа или бизнес професионалист, който иска да разшири хоризонтите си, LinkedIn се превърна в мощен бизнес инструмент, който може да помогне да се постигнете целите си. Днес LinkedIn се е превърнал в незаменим ресурс за професионалисти от различни индустрии, предлагащ множество предимства и възможности за лично и кариерно израстване. Курсът има за цел да подготви студентите да използват LinkedIn за лични и професионални цели.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
 Александър Кръстев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- какви са спецификите на социалната мрежа LinkedIn

- какви са възможностите за комуникация, които предлага

- какви са характеристиките на доброто съдържание за тази мрежа

- как да я използват за професионалната си кариера

- как да я използват за бизнес комуникация

2) могат:

- да дефинират как най-ефективно да използват LinkedIn

- да поддържат професионалния си профил по най-ефективния начин

- да използват социалната мрежа за целите на организационната комуникация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Специфика на професионалната социална мрежа LinkedIn
 2. Личният брандинг в социалната мрежа LinkedIn
 3. Идеалният личен профил в LinkedIn
 4. Условия за кариерно развитие и възможности за работа
 5. Създаване, управление и оценка на комуникацията чрез групи в LinkedIn
 6. Поддържане на професионална страница в LinkedIn
 7. Специфика на подготовката на съдържание за LinkedIn - текст, снимки и видео
 8. LinkedIn - присъствие на медиите в социалната мрежа
 9. Анализ на присъствието на българските компании в социалната мрежа
 10. Успешни примери от практиката за комуникация в LinkedIn
 11. LinkedIn - платформа за учене и професионално развитие
 12. Рекламата в LinkedIn - предимства и недостатъци в сравнение с останалите социални мрежи
 13. Нететикетът и спецификата на правилата за комуникация в LinkedIn
 14. Стратегии за успешно изграждане на бизнес мрежа в LinkedIn
 15. Тенденции в развитието на професионалните социални мрежи

Литература по темите:

Основна:

Федерер, Джо, Скритата психология на социалните мрежи, София, РОЙ Комюникейшън, 2022

Pulizzi, Joe, Content Inc.: Completely Updated and Expanded Second Edition: Start a Content-First Business, Build a Massive Audience and Become Radically Successful, Z Squared Media, LLC, 2021

Lieb, Rebecca, Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media, 2011

Handley, Ann and C.C. Chapman, Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers, 2012

Допълнителна

Crestodina, Andy, Content Chemistry: An Illustrated Handbook for Content Marketing, 2012

Ramos, Andreas, The Big Book of Content Marketing, 2013