COMM524 Проект: Анализ на поведението на онлайн общности

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел предостави възможност на студентите да придобият практически знания и умения в сферата на онлайн комуникациите и виртуалните общности.

Онлайн общността е виртуална общност, която съществува във виртуалното пространство. Един от най-влиятелните изследователи на виртуалните общности в интернет е Хауърд Рейнголд. Той определя виртуалните общности като „социални съвкупности, които възникват в мрежата, когато достатъчно много хора водят достатъчно дълго публични дискусии със значими човешки чувства, за да образуват мрежи от персонални взаимовръзки в киберпространството.”

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Спецификата на онлайн общността

Какви са тенденциите при управлението на онлайн общности

2) могат:

Да изграждат и управляват онлайн общност
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изграждане на онлайн общност
  2. Управление и разрастване на онлайн общност
  3. Представяне на реферати по зададена тема
  4. Обсъждане на разработените от студентите задания