COMM503 Маркетинг на съдържанието

Анотация:

Независимо дали сте в ролята на предприемач, търсещ работа или бизнес професионалист, който иска да разшири хоризонтите си, LinkedIn се превърна в мощен бизнес инструмент, който може да помогне да се постигнете целите си. Днес LinkedIn се е превърнал в незаменим ресурс за професионалисти от различни индустрии, предлагащ множество предимства и възможности за лично и кариерно израстване. Курсът има за цел да подготви студентите да използват LinkedIn за лични и професионални цели.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- какви са спецификите на социалната мрежа LinkedIn

- какви са възможностите за комуникация, които предлага

- какви са характеристиките на доброто съдържание за тази мрежа

- как да я използват за професионалната си кариера

- как да я използват за бизнес комуникация

2) могат:

- да дефинират как най-ефективно да използват LinkedIn

- да поддържат професионалния си профил по най-ефективния начин

- да използват социалната мрежа за целите на организационната комуникация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Специфика на професионалната социална мрежа LinkedIn
 2. Личният брандинг в социалната мрежа LinkedIn
 3. Идеалният личен профил в LinkedIn
 4. Условия за кариерно развитие и възможности за работа
 5. LinkedIn - място за споделяне на информация за индустрията и на професионални знания
 6. Присъствие на организациите в LinkedIn
 7. Използване на групите в LinkedIn за бизнес цели
 8. Инструмент за изграждане на лидерство и влиятелни личности
 9. Професионалните общности в LinkedIn
 10. Изграждане на доверие и професионална репутация
 11. Анализ на българското съдържание в LinkedIn
 12. Успешни примери от практиката за бизнес комуникация в LinkedIn
 13. Нететикетът в професионалната социална мрежа - успешни и неуспешни примери от практиката
 14. Уменията за създаване на успешна професионална мрежа от контакти в LinkedIn
 15. Тенденции за професионални комуникации в социалните мрежи

Литература по темите:

Основна:

Федерер, Джо, Скритата психология на социалните мрежи, София, РОЙ Комюникейшън, 2022

Pulizzi, Joe, Content Inc.: Completely Updated and Expanded Second Edition: Start a Content-First Business, Build a Massive Audience and Become Radically Successful, Z Squared Media, LLC, 2021

Lieb, Rebecca, Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media, 2011

Handley, Ann and C.C. Chapman, Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers, 2012

Допълнителна

Crestodina, Andy, Content Chemistry: An Illustrated Handbook for Content Marketing, 2012

Ramos, Andreas, The Big Book of Content Marketing, 2013