COMM348 Управление на процесите в ПР агенция

Анотация:

Дигитални комуникации

Преподавател(и):

доц. Александър Христов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: