VIPM763 Практика (пърформънс)

Анотация:

Курсът е създаден с цел обогатяване на естетическите умения на студентите. Обучението е нестандартно и провокира учащите се към алтернативно и абстрактно мислене.

По време на семестъра студентите предлагат пет проекта за изпълнение, като след журиране и спонсориране от страна на ръководството на НБУ се реализират два от тях.

Курсът залага на алтернативни обучителни парактики, на артистично поведение и смесване на керамиката с други медии като изразни средства

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- след завършване на курса студентите ще придобият увереност да боравят със своите артистични заложби

- принципите за визуално изобразяване на конкретна тема, текст, книга, емоция, проблем

2) могат:

- да създават сами триизмерни обекти и композиции от различни материали

- да създават пърформанси със съвременна арт визия, като умело боравят с възмосностите на различните изразни средства


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Аудиторна дискусия по предваретелно зададени теми
  2. Практическа работа върху избраните проекти
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Фартинг, С. Изкуството. Цялата история, София, Книгомания, 2024

• Щермел, К. Реализъм, София, Алианс`97, 2005

• Клингкьор-Лирой, К. Сюрреализъм, София, Алианс`97, 2005