VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана

Анотация:

Курсът е насочен към дигиталния дизайн. Занятията са практически, като ще въведат студентите в основите на използването на 3D принтерите и дигиталните дизайн-технологии. Придобитите умения ще позволят на студентите да създават, заснемат, обработват и отпечатват дигитални дизайнерски решения с 3D принтер.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и техники при работа с 3D принтери

• практически ограничения на съвременната технология

• икономическа целесъобразност при избор на технология и планиране на производствен процес

2) могат:

• да подготвят за печат 3D модели и прототипи във визуалните изкуства

• да съобразяват принципи при нанасянето на слоевете и определянето на солидна основа за изработените прототипи


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове принтери и възможности за печат
 2. 3D принтерът - инструмент за разширяване на творчеството. Примери за артистичен подход
 3. Принципи и технология на работа
 4. Видове софтуери
 5. Работа с програми за създаване на 3D обекти
 6. Въведение в 3D отпечатването на образи и обекти. Запознаване с най-използваните технологии за 3D принтиране.
 7. Възможности при работа с различни материали за 3D печат
 8. Видове материали
 9. Създаване на прототипи, предимства и приложение
 10. Особености в дигиталното прототипиране
 11. Създаване и печат на обработените обекти I част
 12. Създаване и печат на обработените обекти II част
 13. Създаване и печат на обработените обекти III част
 14. Създаване и печат на обработените обекти IV част
 15. Създаване и печат на обработените обекти V част

Литература по темите:

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• www.wasproject.it

• http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

• https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

• http://www.keep-art.co.uk/

• https://www.youtube.com/user/jkpottery