MUSM110 Вокална педагогическа работа I част

Анотация:

Придобиване на специализирани знания и умения във вокално-педагогическата практика. Вокално-педагогическа и интерпретационна работа със студент под ръководството на хабилитиран преподавател - вокален педагог. /лекциите се водят индивидуално/

Цели придобиването на специализирани знания и умения във вокално-педагогическата практика.

прочети още
Поп и джаз музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти са оформени като бъдещи вокални педагози за нуждите на специализираните училища, школи, музикални театри.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения на завършена бакалавърска степен.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове начинаещи певци. Начален вокал.
 2. Певческата техника и начинаещите певци.
 3. Работа с начинаещ певец. Работа с напреднал певец.
 4. Правилно певческо дишане. Чиста и прецизна постановка на вокалите.
 5. Овладяване на различните степени на силата на тона, както и възможността на неговото филиране. Ясна артикулация.
 6. Изравняване на вокалите в смисъл на единност на вокалното оцветяване между тях при абсолютна фонетична яснота.
 7. Резониране, звучност и издържливост на гласа. Спокойна тонова струя и линия.
 8. Темброво изравняване на тоновете. Темпо и колоратурна сръчност.
 9. Техническо овладяване на начините на фразировка: легато, мартелато, стакато. Технически упражнения за гласова постановка.
 10. Упражнения определящи резонансовите опорни точки на тона - резонансови упражнения.
 11. Упражнения с мелодичен и плавен (кантиленен) характер, подпомагащи свързването на вокалите. Упражнения в бавни темпа за наситена звучност.
 12. Упражнения с йотирани гласни за балансиране позицията на тона. Упражнения в подвижни темпа за лека звучност и еластичност на музикалната фраза.
 13. Упражнения в стакато. Упражнения в мартелато. Упажнения в трилер.
 14. Вокализи - педагогическо постановъчно средство. Предкласически арии и песни. Класически арии.
 15. Произведения на романтиката. Веристични творби. Френска, немска и славянска музика. Автори на ХХ век. Съвременни автори.

Литература по темите:

По индивидуален подбор.