MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част

Анотация:

Поп и джаз музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: