MUSM349 Джаз и поп интерпретация І част

Анотация:

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Поп и джаз музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Подбор на подходящи технически упражнения според индивидуалните потребности на студента.
 2. Технически упражнения, подбор на репертоар за семестъра.
 3. Работа по джаз стандарт, мелодия и акомпанимент.
 4. Работа по джаз стандарт, мелодия и акомпанимент.
 5. Свирене на джаз стандарт с backing track под формата на трио - пиано, бас, барабани.
 6. Свирене на джаз стандарт с backing track под формата на трио - пиано, бас, барабани.
 7. Работа с backing track-ове от школата на Jamey Aebersold.
 8. Работа с backing track-ове от школата на Jamey Aebersold.
 9. Джаз стандарти - мелодия, акомпанимент, импровизация и различни интерпретации.
 10. Джаз стандарти - мелодия, акомпанимент, импровизация и различни интерпретации.
 11. Видове акомпанимент в поп, рок, джаз музиката - упражнения.
 12. Видове акомпанимент в поп, рок, джаз музиката - упражнения.
 13. Работа със солисти - инструменталисти и вокалисти. Видове акомпанимент.
 14. Видове акомпанимент и подходи за интерпретация в различните стилове - би-боп, суинг, боса нова, фънк и др.
 15. Преговор на изработения репертоар за семестъра, подготовка за сценични изяви.

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.