MUSM945 Джаз и поп импровизация І част

Анотация:

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Поп и джаз музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Опознавателен урок с цел определяне на нивото на владеене на инструмента.
 2. Подбор на подходящи технически упражнения според индивидуалните потребности на студента.
 3. Технически упражнения, подбор на репертоар за семестъра.
 4. Работа по джаз стандарт, мелодия и акомпанимент.
 5. Работа по джаз стандарт, мелодия и акомпанимент.
 6. Работа по джаз стандарт, мелодия и акомпанимент.
 7. Свирене на джаз стандарт с backing track под формата на трио - пиано, бас, барабани.
 8. Изграждане на умения за импровизация - упражнения върху различни хармонични структури
 9. Изграждане на умения за импровизация - упражнения върху различни хармонични структури
 10. Изграждане на умения за импровизация - упражнения върху различни хармонични структури
 11. Джаз стандарти - мелодия, акомпанимент, импровизация и различни интерпретации.
 12. Джаз стандарти - мелодия, акомпанимент, импровизация и различни интерпретации.
 13. Преговор на изработения репертоар за семестъра, подготовка за сценични изяви.
 14. Преговор на изработения репертоар за семестъра, подготовка за сценични изяви.
 15. Преговор на изработения репертоар за семестъра, подготовка за сценични изяви.

Литература по темите:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.