MUSM141 Фолклор: словесен и обреден

Анотация:

Курсът третира основни знания за смислите и значенията на ценностите на фолклорната обредност и словесния фолклор. Изучават се семиосферите на варварството и фолклорното християнство чрез семантиката на обредните персонажи и съответно, обредното лицедейство, обредното време, обредната и словесна предметна система.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните елементи на българската фолклорна и словесна обредност

2) могат: да oразличават словесни народни текстове и да ги разпознават в контекст - приказен, песенен, обреден, кинетичен


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения от курсовете: "Увод във фолклористиката"; "Обреден и словесен фолклор".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Т. Ив. Живков. Увод в етнологията. Пд., 2000

Средства за оценяване:

4 есета по теми от курса