MUSM811 Практика: Съвременна хореография I част

Анотация:

Курсът е въведение в принципите и методите на съвременната хореографска танцова композиция. Чрез комбинация от теоретични занимания и практическото им прилагане ще се постигнат основните цели на курса:

• Запознаване с естетиката на модерния танц.

• Въведение в основните принципи и понятия в съвременната танцова композиция.

• Придобиване и изграждане на основни професионални умения позволяващи на студента да продължи обучението си в магистърската програма за хореграфи.

• Възпитаване на аналитични възможности при разглеждане взаимодействието между различните естетически и технически особености на хореографската танцова композиция.

• Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия, методи и спецификата на танцовата композиция

- основните етапи и творчески подходи при изграждането на кратки танцови композиции и хореграфски миниатюри

- основните подходи за създаване танцови произведения

- как стила на дадено танцово произведение влияе върху неговото структуриране и композиция – формат

- основните закони за анализиране на движението като основно изразно средство в хореографията

2) могат:

- да анализират танцовата форма

- свободно да боравят и разбират основната терминология на хореографската композицияСтудентите да имат знания и/или умения:

- да имат завършена бакалавърска степен

- да имат добра физическа кондиция.

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуство
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат завършена бакалавърска степен

- да имат добра физическа кондиция.

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Dance Composition: A Practical Guide To Creative Successs In Dance Making – автор: Джаклин М. Смит – Отард

2. Action Theater: The Improvisation of Presence – Автор: Рут Запора

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант

6. Time And The Dancing Image – Автор: Дебора Джоуит

7. Wisdom Of The Body Moving: An Introduction To Body-Mind Centering - Автор: Линда Хартлей