MUSM835 Практика: Педагогика на съвременна хореография I част

Анотация:

Курсът се занимава с методиката с която един хореограф може да предаде на практика своята творческа идея . Психологическите и педагогически похвати , които е нужно да владее един хореограф – постановчик , са едно от най-важните качества които трябва да развие един съвременен творец. Ролята и мястото на качеството да владееш работната ситуация и маайсторството да доведеш различните етапи на сътворяването на сценичен продукт до финален и завършен вид в който хореографа има нужда , е много основен момент в усвояването на тази професия . Не винаги един много добър танцьор – изпълнител може да работи в екип и да развива свои идеи с други професионалисти

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят: 1.Студентите ще знаят различни методи за изкристализиране на главна идея около която да се добавят идеи от втори или трети план – многопланово , стилизирано представление .

2) могат: 2. Работа върху абстрактна идея , която задава преподавателя , и продължение на тази задача от студента.

3. Работас драматургичен материал , и неговото развиване по законите на режисурата.


Предварителни изисквания:
Да са успешно изкарали най-малко 2 бакалавърски курса по Модерни танцови техники, а също така и курсовете от Хореографската програма – Хореаграфия и композиция на танца и История на съвременния танц.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Dance Composition: A Practical Guide To Creative Successs In Dance Making – автор: Джаклин М. Смит – Отард

2. Action Theater: The Improvisation of Presence – Автор: Рут Запора

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант