MUSM602 Танц и светлина (художествено осветление)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти обучаващи се в магистърска степен по хореография. В курсът ще бъдат разгледани различни аспекти на светлинния дизайн и художественото осветление, в изграждането и сценичната реализация на съвременно танцово произведение. Чрез комбинация от теоретични занимания и практическото им прилагане ще се постигнат основните цели на курса:

- Въведение в терминологията

- Запознаване със техничските средства и възможности, които предоставя “светлината” като елемент за създаване на сценичната атмосфера

- Запознаване с основните закони на теорията за цветовете и как цвета и светлината допринасят за “релеф” и “динамика” на сценичното действие

- Разкриване ролята на светлинния дизайн като изразно средство на хореографа

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основните понятия, методи и спецификата на светлиният дизайн за танц

- характеристиките и особеностите при работата на хореографа с “светлина”

- основните закони в теорията за цветовете и тяхното значение

- как техническите средства могат да се превърнат в художествен елемент

2) могат:

- да боравят с терминологията и да използуват “светлината” в работата си като хореографи


Предварителни изисквания:
- студентите да имат завършена бакалавърска степен

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуство

- да имат общи познания, умения и опит в областта на кино изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Albers, Joseph

"Color Interaction" Yale University Press, New Haven, CT, 1975

Itten, Johannes

"The Art Of Color" Van Nostrand Reinhold Co., New York, NY, 1973

McCandless, Stanley

"A Method of Lighting The Stage Fourth Edition" Theatre Arts Books, New York, NY, 1958

Parker & Wolf

"Scene Design and Stage Lighting, Sixth Edition" Holt, Rinehart, & Winston, Chicago, IL, 1990

Stanley, Mark

"The Color of Light Workbook" Rosco Laboratories, Inc., Port Chester, NY, 1987

Средства за оценяване:

практически задачи