MUSM507 Анализ на танцова форма

Анотация:

Курсът се занимава с друга , много важна компетенция , която всеки професионален хореограф трябва да владее – как да гледаме едно произведение; как да оценим неговите добри и лоши страни; как да различаваме отделните качества на сценичното действие; как всъщност мажем да се учим от грешките , от една страна и професионално свършената работа , от друга .Студентите ще имат възможнаст да направят опити за възпитаване на самокритичен дух и разпознаване на наистина ценните и жизнеотвърждаващи идеи и как те са развити от постановчиците не само на местно ниво , но и на спектакли и утвърдени имена на светонвана сцена.

Целите на курса са ; да подготвят теоретично бъдещите хореографи в цененето на наистина ценните и заслужаващи своето време сценични продукти.; да бъдат критични не само към своята работа , но и всички други опити , които които заслужават нужната градивна критика; да оформят и създадат свой собствен критерий за творческите опити , и да могат да защитят с оригинални доводи своето мнение.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Студентите ще придобият опит в извършването на подробен професионален анализ на сценично произведение.

2) могат:

• ще могат теоретично да владеят изкувството на изразяване на специфичния език за танца; ще знаят пътя по който да утвърдят с вмремето свой уникален вкус и критерий за изкувството да си творец.


Предварителни изисквания:
За студентите записали курса се препоръчва да имат познания и зъвършили курсове в областта на История на изкуството и История на съвременния танц; владеенето на поне една съвременна танцова техника е задължително.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разглеждане на второстепенните обстоятелства , които определят едно произведение
  2. анализиране и работа върху главно събитие движещ елемент на сценично произведение.
  3. писмен анализ на произведение на готов спектакъл от българският афиш.
  4. анализ на класически материал – Шекпир, Молиер, „Лебедово езеро”, „Нестинарка”.
  5. Анализ на съвременни представления и културни продукти от светавнат танцова сцена – Пина Бауш , ДиВи 8
  6. Анализ на съвременни представления и културни продукти от светавнат танцова сцена – съвременни американски трупи и хореографи.
  7. Анализ на съвременни представления и културни продукти от светавнат танцова сцена – съвременни български трупи и хореографи.
  8. Представяне на анализи на студенти по предварително зададена тема.
  9. Анализ на съвременни европейски хореографи.
  10. Практически семинар

Литература по темите:

Крачева, Л. Българската музикална култура. От древността до наши дни. С., Марс, 2008.

Хлебаров, И. Новата българска музикална култура. Т. 1. С., 2003.

Бикс, Р. Български оперен театър. Том 1. С., 1985.

Каракостова, Р. Българският музикален театър между двете световни войни. С., 2004.

Анда Палиева – Homo musicus между Балканите и Европа. С., 2006.

Арнаудова, Б. Българската опера – мит и модерност. С., 2005.

Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1968.

Енциклопедия България. Т.1-7.

Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., 2003.

http://www.ubc-bg.com

http://musicart.imbm.bas.bg/BG-onlain.html

Материали в Moodle

Средства за оценяване:

Практически задачи