MUSM503 История на съвременния танц

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с живота и творчеството на личностите сътворили фундамента на съвремения танц.

С принципите и методиките на работа им.

Първа генерация- 19 век и началото на 20 век- Европа и Америка

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особености в историческото развитие на съвременния танц, както и неговото развитие

• да познават живота и творчеството на съвременните хореографи

• основна хореографска терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на танцови творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на CD

2) могат:

• да формулират особеностите в историческото развитие на съвременното танцово изкуство

• да характеризират творчеството на съвременните творци

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат завършена бакалавърска степен

- да имат добра физическа кондиция.

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Зараждане на модерния танц- Айседора Дънкан.
  2. Първо поколение съвременни хореографи в Америка.
  3. Зараждане на модерния танц- Айседора Дънкан Лекция. Практически занимания. Дискусия - 5 Немски експресивен танц- Мери Вигман, Рудолф фон Лабан.
  4. Марта Греъм- живот и творчество.
  5. Хосе Лимон-живот и творчество.
  6. Модерния танц в Скандинавия- Бригите Кулберг, Матс Ек.
  7. Холандия- Иржи Килиан, Нашо Дуато.
  8. Морис Бежар и Маги Марен.
  9. Кънингат-живот и творчество
  10. Съвременният танц в България.

Литература по темите:

1. Dance Composition: A Practical Guide To Creative Successs In Dance Making – автор: Джаклин М. Смит – Отард

2. Action Theater: The Improvisation of Presence – Автор: Рут Запора

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант

6. Time And The Dancing Image – Автор: Дебора Джоуит

7. Wisdom Of The Body Moving: An Introduction To Body-Mind Centering - Автор: Линда Хартлей

8. Dynamic Alignment Through Imagery- Автор: Ерик Франклин

9. Dance Imagery For Technique And Performance - Автор: Ерик Франклин

10. The Twentieth-Century Performance Reader – Автор: Майкъл Хъксли и Ноел Уитс

11. The Muscle Book – Автор: Пол Блейки

12. Анатомечен атлас – несависимо от автора и изданието

13. Анатоми я и физиология на човека – могат да бъдат ползувани всички видове учебници

14. The Knowing Body: The Artist as Storyteller in Contemporary Performance – Автор: Луиз Стейнман

15. Dance Europe- периодично издание

16. Ballet/Tanz- - периодично издание

Материали в Moodle

Средства за оценяване:

Курсова работа и практическа задача.