MUSM912 Практика: Теренна работа за фолклористи I част

Анотация:

Курсът е насочен към студентите изучаващи фолклорна хореографска режисура. В него те ще имат възмоцност да се запознаят с методологията на теренните проучвания както и да участват в теренни експедиции.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят:

• основните правила на теренната фолклористика;

• основните етапи при провеждането на теренно проучване;

• как се записват народни песни, хора, обреден и словесен фолклор;

• как да съхраняват събраните от тях материали;

2. Могат.

• да провеждат теренни проучвания;

• да събират образци на песенното, словесното и танцово народно творчество;;

• съхраняват и разпространяват събраните от теренните проучвания материали.


Предварителни изисквания:
Да са изучавали български фолклор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Увод в проблемите на теренната фолклористика. Методика на теренната фолклористична дейност със студенти.
  2. Фолклористичната дейност на терена. Подготвителен план.
  3. Пребиваване на терена.Записване на сведения и фолклорни творби. Бележки за селището и населението. Духовни прояви, обредност и обреден фолклор.
  4. Записване на танци.
  5. Записване на песенния фолклор. Записване на народна проза.Записване на кратки жанрове.Записване на детски фолклор.
  6. Основни принципи на съхранението и популяризирането на теренните проучвания.
  7. Саностоятелна работа по предварително зададена тема на терен.

Литература по темите:

Въгларов, С. Български народни хора и танци, С. 1976

Дженев, К. Кинетография, С. 1979

Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

Петров, К. Танци от Добруджа

Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

Сборник фолклорни хора, библ. Танцова самодейност

Хора и ръченици, библ. Танцова самодейност.

Материали от Мудъл.