ARCM003 Изобразителни средства

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните елементи на архитектурната графика - изобразяване на строителните елементи в различни мащаби според етапите на проектиране, изобразяване на околна среда, перспективни и ортогонални изображения, използвани в архитектурното проектиране.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават основните елементи на архитектурния чертеж и могат да четат планове. Могат да чертаят в различни мащаби и да изобразяват графично елементарни архитектурни обекти.
Предварителни изисквания:
Основни познания по ортогонална проекция, графична култура, рисуване с молив и туш. Рисувателни умения за ортогоналното и перспективно изобразяване на основните геометрични форми и обеми.

Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г.

2. Rudolph Arnheim 1982/88: The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520062429.

3. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

4. Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

5. арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

6.100 Contemporary Architects Jodidio, Philip ISBN: 978-3-8365-0091-3

7.проф. арх. Иван Попов, “Въведение в архтектурното проектиране” София 1973 г.

8.А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

9. 1977: The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520035515.

Средства за оценяване:

Клаузура на тема "Човекът и заеманото от него място" - 4-та седмица

Клаузура на тема "Околната среда в архитектурния проект" - 10-та седмица