VIPM271 Проект: Графично оформление I част

Анотация:

Студентът усвоява специфична терминология и може да организира печатното поле и елементите в него.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът може да проектира глава на списание, оформление и layout.
Предварителни изисквания:
Бакалавърска диплома.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дизайн на CD на музикална група.

Литература по темите:

1. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

2. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

3. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

4. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

5. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

6. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева