VIPM200 Проект: Сториборд. Типажи и герои

Анотация:

Курсът представлява работа по конкретен проект, който се изпълнява по време на целия семестър. Проектът е свързан с разработването на серия типажи и герои по зададен текст, както и подробен сториборд – определяне на ключови сцени и момент, кадрирането им в „панели“.

Важна част от реализирането на проекта е периодичната дискусия с преподавателя, относно постигнатите резултати. Тази форма на разработване на самостоятелен проект дава възможност на студентите да доразвият придобитите знания и умения в основния курс и да ги приложат в реализацията конкретна задача.

Финалното представяне на проекта изисква вербална и визуална презентация на проекта пред публика, което от своя страна развива презентационните умения на студентите

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да имат позанания за композиционните похвати, пропорция и изразни средства при разработката на сториборд за литература за деца, класическа литература и комикс;

• Да имат познания за използването на различни графични и живописни материали и видове стилистика в изграждането на сториборд и специфични типажи ;

2) могат:

• Да създават илюстративни типажи с различни изобразителни техники

• Да експериментират при създаването на сториборд с различни графични техники
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на илюстративните техники.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Портфолио