VIPM343 Концептуално изкуство

Анотация:

Курса се занимава с обяснението защо трябва да има концепция в пространственото решение за сценография и спектакъла изобщо. Курса има за цел да научи студента да създава концепция, да борави с нейните жанрове и смесването им.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса могат да разпознават определят жанрове и стилове на визуален спектакъл чрез откриването и разпознаването на концепцията.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Устен изпит

конферанс