VIPM182 Проект: Графични технологии в илюстрирането

Анотация:

Студентите ще реализират самостоятелен проект за илюстрация, реализирана във високопечатната графична техника - линогравюра. Студентите ще се запознаят с инструментите и материали, които са нужни за създаването на изображението, както и с процесите по прехвърляне на проекта, гравирането му върху линолеума и отпечатването му върху хартия.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да организират графична композиция;

• Как да осъществят техническото изпълнение;

2) могат:

• Да изготвят проекта за графиката;

• Да изрежат матрицата и да направят добри отпечатъци но, вербално и визуално
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с основните принципи за създаване на графично изображение с техниката линогравюра
 2. Запознаване с нужните материали и инструменти
 3. Създаване на проект по предварително зададена тема
 4. Начини за прехвърляне на проекта върху линолеума
 5. Гравиране на изображението с помощта на резци за линогравюра
 6. Видове хартии и мастила
 7. Пасер, начини за отпечатване на лингравюра - ръчно и чрез помощта на преса
 8. Нанасяне на корекции
 9. Тиражиране
 10. Надписване
 11. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

ТО1 - Проект

ТО2 - Конферанс