VIPM182 Проект: Графични технологии в илюстрирането

Анотация:

Студентите ще реализират самостоятелен проект за илюстрация, реализирана в някоя от основните високопечатни графични техники - линогравюра;

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи на изграждане на композицията в илюстрацията;

• значението на изразни средства в технологията на илюстрирането;

2) могат:

• да презентират реализираният проект (интерактивно, вербално и визуално
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Диксън, Мат. Ръководство за рисуване на фентъзи герои., София, Книгомания, 2009

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

• McCannon Desdemona, Thornton Sue, Williams Yadzia. The Encyclopedia of Writing and Illustrating Children's Books: From creating characters to developing stories, a step-by-step guide to making magical picture books, 2008

• Salisbury, Martin. Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, 2004

• Shulevitz, Uri. Writing with Pictures: How to Write and Illustrate Children's Books, Watson-Gruptill Publication,1997

Средства за оценяване:

ТО1 - Проект

ТО2 - Конферанс