VIPM178 Проект: Илюстриране - пластични форми

Анотация:

Студентите разработват на основата на тематичния план на лекциония курс"Проект:Илюстриране-Пластични форми" .Правят анализ на всеки етап от реализацията на проекта.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите при зададено задание професионално да реализират всеки отделен етап от разработването и реализирането на проекта.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат записан курс "Проект :Илюстриране-пластични форми."

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството.-избор на автор

2."Точка и линия в равнината" -В.Кандински изд.Изкуство-1995г.

3."Тектониката като теория на формата и формообразуването.

изд."Марин Дринов -2000г.

4..В. Шеди. “Скулптурно майсторство”изд"Български художник"-1977г;

5.. Базазянц. “Художник, пространство, среда”;изд"Изкуство"-1985г

6.Н. Полякова. “Скулптура и пространство”;изд"Изкуство"-1985г

7.М. Шимон. “Как разбирам скулптурата”; изд"Български художник"1988г

8..Албуми свързани с тематичния план

Средства за оценяване:

Практична разработка

Конферанс.