VIPM167 Технологии в илюстрирането І част

Анотация:

Курсът има за чел да запознае студентите с историческите аспекти на специфичната илюстрация за класическа литература и литература за деца. Анализът технологиите в илюстрирането е от особено значение за визуалната култура, която студентите ще усвоят по време на обучението си в програмата.

Курсът включва серия от креативни задачи, които имат за цел да развият творческата мисъл на студентите, реализирайки конкретни проекти. В плана на курса се включва и работата с текст – като се инициира и писането на авторски текстове.

Като резултат от провеждането на този тематичен курс под формата на креативни игри в края на семестъра студентите ще са реализирали конкретен цялостен проект – детска илюстрирана книга или друг авторски проект (включва дизайн и оформление на книжното тяло).

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• факти за историята на илюстрацията за детски книги;

• водещите школи и тенденции в илюстрирането;

• основните принципи на изграждане на композицията в илюстрацията;

• значението на изразни средства в технологията на илюстрирането;

2) могат:

• да работят с текст, да създават авторски истории да интерпретират приказки за деца

• да реализират цялостен дизайн на оригинално книжно тяло ( + дизайн на вградени приложения – игри )

• да презентират реализираният проект/книга ( интерактивно, вербално и визуално )


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на илюстративните форми и дизайн на книжно тяло;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стилове в илюстрацията - различни изразни средства: темпере и акварел
  2. Специфика при изграждането на персинажи за илюстрация за детска книга
  3. Character sheet / представяне на героите - от скица до завършен вариант на героите
  4. Визуална хипербола и адаптация на героите за деца
  5. Работа с текст - определяне на ключови сцени, адапратия и редакция на текста. Текстът като композиционен елемент
  6. Разработване на сториборд/ лейаут по зададена тема. (Практическо задание, което изисква от студентите да представят графично оформление на книга от минимум 24 стр.)
  7. Специфика на дизайна на корица за тетска книга. Стилистика и типография.
  8. Дизайн на приложение към детската книга - опаковачна хартия, хартиена торбичка
  9. Методи на презентиране - композиция по слайдове / подготовка за презенатция
  10. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Диксън, Мат. Ръководство за рисуване на фентъзи герои., София, Книгомания, 2009

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

• McCannon Desdemona, Thornton Sue, Williams Yadzia. The Encyclopedia of Writing and Illustrating Children's Books: From creating characters to developing stories, a step-by-step guide to making magical picture books, 2008

• Salisbury, Martin. Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, 2004

• Shulevitz, Uri. Writing with Pictures: How to Write and Illustrate Children's Books, Watson-Gruptill Publication,1997

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Портфолио

ТО3 - Презентация