VIPM165 Графично оформление I част

Анотация:

Студентът усвоява специфична терминология и може да организира печатното поле и елементите в него.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът може да проектира глава на списание, оформление и layout.
Предварителни изисквания:
Бакалавърска диплома.

Графична грамотност и интерес към оформлението на книга и периодични издания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Книга и периодика. Въведение.
 2. Феноменът на периодичните издания.
 3. Списанията за поп-култура като обществен барометър и дизайнерско предизвикателство.
 4. Оформление на глава на списание по специфично зададена тема.
 5. Оформление на глава на списание по специфично зададена тема.
 6. Оформление на глава на списание по специфично зададена тема.
 7. Организация на книжното тяло на списание.
 8. Организация на книжното тяло на списание. Layout.
 9. Елементи в списанието. Фотография и илюстрация.
 10. Илюстрация към статия в списание. Видове.
 11. Илюстрация към статия в списание. Инфографика, научна илюстрация, диаграма.
 12. Илюстрация към статия в списание. Инфографика, научна илюстрация, диаграма.
 13. Илюстрация към статия в списание. Инфографика, научна илюстрация, диаграма.
 14. Обсъждане на проект. Конферанс.
 15. Конферанс.

Литература по темите:

1. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

2. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

3. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

4. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

5. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

6. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева