VIPM164 Графични технологии I част

Анотация:

Графиката и графичните технологии като основен жанр в изобразителното изкуство. Курсът се занимава с изработването на едно художествено графично произведение върху различни основи или матрици, позволяващо мултиплицирането на изобразеното в различни графични техники - класически и съвременни. Целта на курса е запознаване с основните графични техники и технологии за изобразяване и отпечатване.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания:

• композиционни похвати в рисуването и графиката

• историята на графиката, класическа и съвременна

умения:

• да създават произведения в класически и съвременни графични техники

• да изработват серия от матрици за дълбок и висок печат

• да отпечатват ръчно графичното произведение


Предварителни изисквания:
• да са завършили бакалавърска програма по изкуствата или подготвителен блок от програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

TO1 - Конферанс

TO2 - Конферанс