DEVM128 Практика: Социално развитие

Анотация:

Целта на този практически курс е студентите да приложат на практика познанията, придобити в курса DEVM111 Социално развитие. Те ще имат възможност да се запознаят с инструменти за оценка на социалните умения при деца и ученици, както и да придобият умения за работа с тях (администриране, обработка, анализ).

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите практика студенти ще развиват умения за:

• оценка на социалното развитие

• администриране и обработка на инструменти за оценка на социалните умения при деца и ученици


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания по социално развитие в ранна, предучилищна и училищна възраст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Оценяване на социални умения при деца в ранна и предучилищна възраст
 2. Представяне на инструменти за оценяване на социални умения
 3. Запознаване с инструменти за оценяване на социални учения. Насоки за индивидуална работа по задание.
 4. Индивидуално задание
 5. Индивидуално задание
 6. Индивидуално задание
 7. Индивидуално задание
 8. Индивидуално задание
 9. Индивидуално задание
 10. Индивидуално задание
 11. Индивидуално задание
 12. Индивидуално задание
 13. Индивидуално задание
 14. Представяне на индивидуални задания
 15. Представяне на индивидуални задания

Литература по темите:

Дава се допълнителна литература при необходимост.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ