DEVM110 Семинар: Емпирични изследвания на ранно детско развитие

Анотация:

В този курс студентите се упражняват в четене, разбиране и обсъждания на академични текстове в областта на ранно детско развитие. След избор на теми за семинара, съгласувано с преподавателя, всеки студент самостоятелно разучава даден изследователски въпрос и емпирични изследвания от ранно детско развитие и го представя писмено под формата на обзор на литературата, както и по-кратко устно пред групата. Целта е студентите да развият умения за критично четене, писане и обсъждане на емпирични изследвания в ранно детско развитие.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основна академична литература по избрана тема на ранното детско развитие

2) могат:

• критично четене на академична литература

• писане на обзор на литературата по дадена тема

• устно представяне на тема
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Уводен семинар. Инструкции за избора на тема, търсене на академични източници, разработването на презентациите и текста на обзора.
  2. Студентски презентации.
  3. Студентски презентации.

Литература по темите:

Литературата е съобразена с темите на дадените студентски семинари.

По-общи насоки за жанра на обзора могат да се намерят тук:

Atanasov, Svetoslav. (2013). Научната обзорна статия – създаване, стил и структура. Педагогически форум (ISSN 1314-7986). IV.

http://phls.uni-sofia.bg/article/833

https://www.dipku-sz.net/izdanie/221/nauchnata-obzorna-statiya-szdavane-stil-i-struktura

https://rhetoric.bg/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8

https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/literature-reviews/

Средства за оценяване:

Оценката се оформя от писмения обзор по темата (75%) и от устното представяне (25%).