MALM196 Практика: Хоспитиране по руски език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: