SEMD215 Ранноесенна школа по семиотика

Анотация:

Учасатието на международните ранноесенни школи по семиотика е задължително за докторантите по семиотика. Тяхното участие предполага голям набор от дейности: помощ в цялостната организация, организация на семинар на всички участващи докторанти, помощ за социалната програма на събитието, поддържане на уебсайта на школата, изнасяне на минимум един доклад или представяне на докторския проект пред международна аудитория.

прочети още
Семиотика

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно участвалите докторанти придобиват умения за представяне на академичен доклад пред международна аудитория, за организиране на международно събитие, създават международни контакти и обменят опит с докторанти от много европейски и световни университети.
Предварителни изисквания:
Отлично владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Програмата на школата е различна за всяко нейно издание, лекциите за докторантите обикновено са отделени от тези за бакалаври и магистри.

Литература по темите:

Материалите се раздават от гост лекторите преди самата школа и са различни всяка година.

Средства за оценяване:

На края на школата има тест за всички участници.