MBAM638D Project: Developing an Entertainment Industry Facility

Annotation:

Този извънаудиторен курс на обучение изисква разработването на проект по предварително зададени теми в контекста на развлекателната индустрия.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Irena Emilova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

- Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

- Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

- Значението на музиката, киното, театърът, изобразителното изкуство, археологията, етнологията, др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

- Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

- Реализират продуктите на развлекателната индустрия

- Разработват проекти в развлекателната индустрия
Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Мениджмънт на развлекателната индустрия

• Управление на туризма

• Културен туризъм

Types:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Основна:

• Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

• Рибов М., И. Емилова, др., сборник студии, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Допълнителна:

• Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, С., Наука и изкуство, 1963

• Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

• Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

• Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

• Недков, С., Музей и музеология, 2002

• Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Assessment:

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ