MBAM627D Seminar: Research Project Developed as Part of the Program Requirements

Annotation:

Извършва се анализ, при който на базата на избран туристически обект се прилага конкретен аналитичен метод - SWOT, PESTE, Benchmarking, MBCG и др.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assist. Prof. Teodora Rizova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Методологията на анализ на туристически обект

2) могат:

- Да прилагат инструментариума на стратегическия анализ в туристическата практика


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма

- Стратегическо управление на туризмаTypes:
Distance

Types of Courses:
Seminar

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Туристическа интерпретация на ресурсите
  2. Визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма
  3. Устойчиво развитие на туризма-философия, цели и приоритети

Bibliography:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5. Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.

Assessment:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100 %