MBAM636D Management in the Recreation Industry

Annotation:

Този курс обхваща понятийния апарат и терминологичните уточнения в организационните форми на развлекателната индустрия, маркетинга и оперативния мениджмънт, управлението на различните области от развлекателната индустрия в контекста на туризма и неговите форми на развлечение - музикалното творчество, театърът, киното, културни събития, спа и уелнес, пасивният спорт и други. Вниманието се акцентира и върху организацията на производствената дейност и реализацията на продуктите на развлекателната индустрия.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Irena Emilova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, хазарта, спа и уелнес, пасивния спорт и др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Управление на туризма

- Културен туризъмTypes:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

 1. Тема 1. Въведение в развлекателната индустрия. Понятиен апарат и терминологични уточнения
 2. Тема 2.Маркетинг в развлекателната индустрия
 3. Тема 3. Стратегическо планиране и избор на стратегия в развлекателната индустрия
 4. Тема 4.Оперативен мениджмънт на развлекателната индустрия -теоретични въпроси
 5. Тема 5. Системи за управление и ресурсна осигуреност на управлението в развлекателната индустрия
 6. Тема 6. Менажиране и стил на управление на развлекателната индустрия
 7. Тема 7. Театрални форми на развлечения
 8. Тема 8. Музикални форми на развлечения
 9. Тема 9. Форми на развлечения в нощните заведения
 10. Тема 10. Киното като форма на развлечение
 11. Тема 11. Хазартни форми на развлечения
 12. Тема 12. Познавателни форми на развлечения
 13. Тема 13. Културните събития като форма на развлечение
 14. Тема 14. Спа и уелнес като форма на развлечение
 15. Тема 15. Пасивният спорт като форма на развлечение

Bibliography:

Основна

Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

Допълнителна

Рибов М., И. Емилова и др., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Assessment:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%