MBAM293D Business Design for Innovation

Annotation:

Съвременният маркетинг събира в себе си практики, които могат да се използват както в корпоративна среда, така и сред стартиращи компании.

Този курс ще се фокусира върху създаването на устойчиви иновации и пресечната точка между бизнеса и академичната среда, за да даде на студентите необходимите инструменти и опит, за да прилагат наученото в магистърската програма.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. prof. Ventsislav Djambazov, PhD
Asst. Prof. Stefaniya Temelkova, PhD
Iliyan Dimitrov

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да търсят нуждите на хората и да правят разлика с техните желания;

• Как да оценяват различни иновации и тяхната приложимост;

• Как да взимат решение с цел увеличаване на добавената стойност;

• Как да създадат стартиращ бизнес или да приложат иновация в голяма компания;

• Какво е креативност и как да помагат на хората да бъдат креативни;

• Как да ръководят иновативни проекти и да управляват заинтересованите лица.

2) могат:

• Да обединяват теории от точни и социални науки;

• Да прилагат наученото в практиката в съвременната бизнес или академична среда;

• Да оценяват взимането на избори и да разграничават обективна от субективна оценка;

• Да работят ефективно в екип.

• Да правят дизайн и управляват холистични проучвания;

• Да прилагат иновативни инструменти в съвременната бизнес среда.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са запознати с базовите икономически принципи;

• Умения за критично и аналитично мислене;

• Работа в екип;

• Базови познания по английски език;

• Интерес към иновациите и бизнес трансформацията.Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Stickdorn, Mark et al., This is Service Design Doing, 2018

• Stickdorn, Mark et al. This is Service Design Thinking, 2010

• Rosling, Hans. Factfulness, 2018

• Solis, Brian. X: The Experience When Business Meets Design, 2015

• Keeley, Larry. Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs

• Bernardi, Linda; Sarma, Sanjay; Traub, Kenneth R. The Inversion Factor, 2017

• Kolko, Jan. Exposing The Magic Of Design, 2011

• Diller, Steve; Shedroff, Nathan; Rhea Darrel. Making Meaning, 2008

• Ismail, Salim. Exponential Organizations, 2014

• Dobson, Michael S.; Leemann, Ted. Creative Project Management: Innovative Project Options to Solve Problems On Time and Under Budget

• Brown, Tim. Change By Design, 2009

• Weinberg, Gabriel; Mares, Justin. TRACTION: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth

• Предвидимо ирационални: Кои са силите, формиращи нашите решения - Дан Ариели

Assessment:

Текущо оценяване:

• Курсов проект: Представяне на индивидуално проучване – 50%

• Тест отворени и затворени въпроси – 50%

Финално оценяване

• Курсов проект: Представяне на индивидуално проучване – 50%

• Тест отворени и затворени въпроси – 50%