MEDM220D Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването

Анотация:

Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

 Асен Пачеджиев  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: